Силата на Розетата

Живеем в материалистичен и егоистичен свят, в който старите ценности и вярвания са забравени или най-малкото са изтикани на заден план.
За разлика от предците ни съвременният човек възприема себе си като център на Вселената.

Индустриализацията, демокрацията, чувството за безкрайна свобода и неограничените възможности за развитие разрушиха градената с хилядолетия йерархия и подреденост на обществото.

Днес човекът-маса „знае всичко”, „може всичко” и не признава авторитети. Той вярва, че има право да налага своята глупост и арогантност без страх и срам, защото днес Той е Бог.
Но истината е съвсем друга!

Живеем във време, в което имаме изумителни способности да осъществяваме, но не знаем какво точно. Владеем всичко, но не сме господари на самите себе си.
Получава се така, че при наличието на повече средства, повече знания, повече възможности отвсякога съвременният свят е възможно най-нещастният, който някога е съществувал... Причината е в това, че светът ни се движи в неправилната посока.

Днес животът ни като съвкупност от възможности е великолепен, изключително богат и превъзхожда всички, които историята познава. Но тъй като форматът му е по-голям, той е излязъл извън всякакви рамки, принципи, норми и идеали, завещани ни от миналото.
Накратко – в нашето време господства човекът-маса и той живее без компас и жизнена програма.
Той се интересува единствено от своето благосъстояние, като същевременно не е съпричастен към причините, пораждащи това благосъстояние.

Отрекъл се от своите Богове, забравил своите традиции, човекът-маса има чувството, че е съвършен. Затова е загубил и дарбата да слуша.
Ето така загърбил и неуважаващ околната среда, не е чудно, че и Природата отвръща на съвременния човек по-същия начин.
Болестите, нещастията и смъртта около нас са естествено следствие от неуважението, което показваме към Природата и тайните на Вселената.

Обикновеният човек, в миналото управляван, който днес е решил да ръководи света, ако иска да оцелее и да бъде истински Господар, трябва да се смири, да уважава и отново да се обърне към онова, което е по-голямо и по-силно от него – Природата и нейните сурови, но справедливи закони.

Положението днес е по-опасно, отколкото се смята. Годините минават и Българинът е изложен на опасността да привикне към този мизерен начин на съществуване, придобива навика нито да управлява другите, нито себе си. Така, скоро ще бъдат разрушени всички негови добродетели и висши способности.

Ние не можем да се примирим с това и желаем бъдеще, в което нашият народ ще се изправи и отново ще бъде велик!

Ключът към тази мечта е Розетата от Плиска! Нейната странна форма и загадъчни символи излъчват мистичност и извънземност. Всичко в нея говори, че тя не може да бъде обикновен медальон. Тя е най-малкото символ на тайнство, което все още не сме разгадали напълно.

Скрита в шевиците, дърворезбите и архитектурата, тя е неизменна част от нашата Българска същност.

Ето защо, когато носим Розетата, ние отново сме събрани в своята цялост.
Когато носим Розетата, ние не само живеем с миналото, но и с Бъдещето, към което ще крачим здрави и силни!