Проект 75/28 - завет на предците

Какво е „Проект 75/28” 

Проект  „75/28”, чието пълно име е „Завет на предците 75/28” е амбициозно начинание, чиято задача е да издирва, съхранява  и популяризира достиженията на староБългарската култура.  

Чрез издаване на образователна литература, организиране на културни изяви, изнасяне на лекции и беседи, както и чрез използването на средствата за масова информация и съвременните технологии за комуникация, ръководителите на проекта искат да събудят интереса на съвременния Българин към неговата древна култура, бит, вярвания и традиции.

Името на проекта е заимствано от годината на неговото стартиране според Българското летоброене – 7528 година, която отговаря на християнската 2020 година.

Издирването на древноБългарски артефакти, капища, обичаи, ритуали, лични и родови имена и тяхното популяризиране са само част от предстоящите задачи.  

Най-важна за опазването на културната и национална идентичност на един народ, обаче винаги е била отделната личност. Но не просто личността-консуматор, жител на света, а онзи здрав и силен индивид, който е свързан с предците си духовно и културно. Онзи, който помни и предава на следващото поколение езика, името, вярата, традициите и историята на своя народ. Този индивид, тази общност от хора са гаранцията за оцеляването и благоденствието на всеки народ.

Ето защо, главната цел на „Проект 75/28” е създаването на такава идейна общност, която да възроди и предаде на идните поколения онази забравена, но оригинална Българска същност.

Екипът на Розетата от Плиска подкрепя инициаторите на това благородно и родолюбиво начинание. Подкрепете го и Вие!