Обща информация

Нашият lorem ipsum инструмент бе създаден с идеята да бъде полезен най-вече на уеб дизайнери, уебмастъри и маркетьори на съдържание. Ако имате нужда от запълващ текст, заместител за съдържание, което все още не е създадено, можете да използвате този инструмент. По този начин графичните дизайнери, full stack разработчиците и т.н., могат да се фокусират върху други основни елементи, като например създаване на графични елементи или оформление на страницата. Точно преди уеб страницата да бъде пусната в действие, подменяте lorem ipsum текста с готовия за публикуване. Без този текст, не може да се реализира докрай качествена уеб страница.