Мъдростта на древните Българи

Пак ще летим на бойните си коне, допрели лица дo буйните гриви;
пак ще прегазваме вражи воини, размахали мечове над главите им.
Ромеите ще отстъпват пред нашия устрем. Ще станем голяма, силна държава.
Три такива държави ще има в света и една от тях ще е България.

IYI

Разпънатият бог учи слабите да стават още по-слаби,
а силните да се превръщат в слаби –
покорството е самата същина на тая странна вяра.

IYI

Верността със злато не се мери, защото ако ти дадеш сто,
противникът ти ще даде двеста и ще ти забие нож в гърба.
Търси, сине, хора близки по кръв и мисъл,
прави ги свои побратими чрез велики дела.
… ти знаеш това, аз само ти го припомням.
И друго: ти разширяваш границите, но завладявай толкова,
колкото можеш да задържиш.


IYI

Но Тангра вижда всичко. Тангра бди!
Както в сражение е меч срещу меча, копие срещу копието,
така и в мир – вяра срещу вяра, свой Бог срещу чужд Бог!

IYI

Тайната на смелостта е да надвиеш страха и като постъпваш тъй,
че никой около тебе да не се досети какво изживяваш.

IYI

Черният цвят е цветът на нощта, знак на небитието.
Всички ние идем от нищото, а то е тъмнина,
и се стремим към неясната далечина, която е светлина -
жълтата светлина на запалената в мрак свещ,
на раздухания огън, окото ни осветява така,
че Тангра ни вижда отвън и отвътре,
от близо и далеч, защото …
… ако някой търси истината, Бог вижда
и ако някой лъже, Бог вижда…

IYI

Небето мълчи. Винаги мълчи.
За него хората говорят.
А слънцето … Да се вярва ли на слънцето?
(и на слънцето нямай вяра…)

IYI

Да, по-лесно е да посадиш дръвче,
отколкото да го отгледаш, по-лесно е да забиеш копие в земята
и да кажеш “Тая земя е моя !”,
а по-трудно е да оградиш същата тази земя с яка стена,
да я направиш неуязвима за враговете и после,
не само да я увеличиш, но и да заставиш
съседите си да те почитат като неин владетел.

IYI

Една погрешна стъпка води друга и в такива дни
се разбира кой е умен -
онзи, който се старае да поправи грешката си,
докато глупавият се стреми да се оправдае.

IYI

Лоша е онази шега, в която няма половин истина…

IYI

Незнаещият е избавен от хиляди беди.

IYI

Познатият крив път е по-кратък от непознатия прав път.

IYI

Слънцето е едно, ала за всекиго грее различно.

IYI

И медът започва да нагарча, когато го вземаш за лекарство.

IYI

Петната на змията са отвън, а на човека – отвътре.

IYI

Лисицата не може да проумее храбростта на лъва,
както и лъвът не може да проумее извратливостта на лисицата.

IYI

Човекът се опознава при общуване – конят в път.

IYI

Успокоението идва после, когато смутното време отмине -
ако няма беди, няма и герои.
Освен това за миналото всеки съди мъдро.

IYI

Къща върху която падне гръм се изоставя.
Това е проклятието на Тангра, който вижда всичко.
Човек, върху когото падне огънят на канския гняв,
се превръща в пепел, а вятърът разнася пепелта
по четирите посоки на света.

IYI

Стопанина го е яд за онова, което е отнесъл вълкът,
а вълка за онова, което е останало в кошарата.

IYI

За глухия няма гръм, за слепия няма светкавица.

IYI

Птица, ранена от лък, се бои от всяко криво дърво.

IYI

Обратният път винаги ни се струва по-кратък.

IYI

Щастлива е къртицата, че живее под земята и не вижда света.

IYI

В чуждите народи и хора харесваме онова,
което самите ние не притежаваме.

IYI

Мръсен е смехът на оня, който се радва на чуждата болка.

IYI

Колко е самотен човек, който е принуден да принуждава другите.
Всяка дума–заповед ни отдалечава от тия, които са ни подчинени –
дори когато ги награждаваме…, защото властта е власт тогава,
когато награждава и наказва.

IYI

Белият и синият цвят са свещените цветове на небето,
цветовете на Тангра. Зиме небето е сиво,
но затова пък всичко наоколо се белее така силно…

IYI

Канското лице е като месечина зад облак.
Ще се струпат още облаци и то съвсем ще изчезне,
ще остане само името, ще останат само знаците,
по които всички са се отличавали от другите творения на Бога-небе.

IYI

Разликата между умните и глупавите хора не е тази,
че умните вършат само умни неща, а глупавите само глупави.
И умните могат да грешат, както и глупакът
в някои случаи измисля нещо умно.
Умният човек обаче се старае
една и съща своя глупост да не повтаря поне по един и същи начин.

IYI

Миговете неусетно се стапят в дни,
във всеки изгрев се виждат отблясъците на залеза…

IYI

Насочеше ли поглед нагоре, човек започваше да се чувства дребен,
нищожен, за да изгуби скоро представа за собствената си личност
и да се почувства като частица от великото цяло, наречено Вселена.

IYI

Защото миналото всъщност непрекъснато се превъплъщава,
без напълно да изтлее.

IYI

Незнайни са пътищата на съдбата.
Ако Тангра е решил да ги съедини, мечът едва ли ще ги разедини.

IYI

Най-добрите закони не са друго освен измамен полъх на вятъра,
щом няма желание да бъдат изпълнявани.

IYI

Огънят е наш приятел и съюзник, но не го ли опазиш,
позволиш ли му да лази дето поиска, превръща се в най-лют враг.
Така е и с виното. То весели сърцето, дава отмора,
но прекалиш ли с него, впива се като змия в пазвата ти…
Всичко зависи от човека.

IYI

За Българина боец, който се ражда и умира като воин,
поваленият не е враг, понеже оръжието е изтръгнато от ръцете му.

IYI

Само безумецът размахва меч, когато срещу него не стои никой!

IYI

Няма по-страшна крепост от човека, когато брани земята,
върху която се е родил, и която го храни.

Последни новини
17 Юни 2021
Скъпи приятели на Розетата от Плиска,  Вие сте красиви и имате нещо от нас - медальон, тениска, обици, гривна или чаша, с която си пиете кафето сутрин :-). Пратете ни Ваша снимка и...
Виж повече
30 Юли 2020
Образът на вълка в Българските народни вярвания и умотворения няма нищо общо с карикатурното му подобие от купешките приказки за Кумчо Вълчо и Зайо Байо. Отношението на Българите к...
Виж повече