Блог

25 Юни 2020

Произход и значение на староБългарския символ IYI

Един от най-древните старо-Български символи е знакът IYI. Той е бил поставян от предците ни върху камъните на крепостни стени, керамични съдове, оръжия, амулети и други предмети о...
Виж повече
20 Юни 2020

История на България

Корените на нашия народ трябва да се търсят няколко хиляди години назад след 681 г., която е определена като начало на Българската държава. Българите са били една от главните движе...
Виж повече
18 Юни 2020

Какво е Розетата от Плиска и как трябва да изглежда

Становището на Националния археологическия музей за големината, формата и подредбата на знаците
Виж повече