Какво е Розетата от Плиска и как трябва да изглежда

Не можем да кажем със сигурност как нашите предци са се сдобили с Розетата – дали са я създали те самите, или са я получили от друга по-развита цивилизация.

Ако приемем теорията за древните астронавти, можем дори да предположим, че Розетата е част от нещо по-голямо. Може да е умалено копие на ключ или портал към други светове, отличителен знак на определена каста или раса?

Разбира се, това са все догадки, които към днешна дата са в сферата на фантастиката. Но помислете колко често реалността, в която живеем, преди време е била фантастика...
 
Днес историците смятат, че Розетата е била използвана с астрономически цели. Но кой е имал уменията, какви са били те и как точно е използвана, не знаем.

На Розетата от Плиска са изобразени 15 знака, които много приличат на руните, ползвани от скандинавските, славянските и германските народи. Някои от тях дори са абсолютно еднакви. 

Произходът на думата може да се търси в старогерманското runе, което означава „шепот“ или „тайно“. 

Руните се използват още от дълбока древност от всички арийски народи, докато с появата на християнството постепенно започват да излизат от употреба и биват заменяни с латиницата и кирилицата.
В скандинавската митология руните са дар за хората от бог Один. Неговото име се превежда от старонорвежки, в което съществителното „Од” означава „вятър” или „всепроникващ дух”, а окончанието идва от глагола „ходя”. Случайно или не, Один на руски, украински и повечето славянски езици означава „един”, „единствен”...

Ако приемем, че преди нас е имало по-развита цивилизация, чиито представители ние хората в древността сме възприели като богове, възможно ли е освен руните да сме получили или копирали и техен предмет? Кой знае...

Нека се върнем обаче на фактите!
Едно е сигурно – Розетата от Плиска е предмет с точно определена големина, форма и подредба на изобразените от двете ѝ страни символи.

В днешно време мнозина непросветени и недобронамерени търгаши започнаха да произвеждат, както им дойде този уникален исторически артефакт.
 
Най-често е объркана подредбата на символите, което пък мнозина от онези, които купуват Розетата, считат за маловажно. А подредбата на символите заедно с формата ѝ, всъщност са най-важното в нея. Толкова важно, колкото подредбата на посоките в един компас.

Без значение за какво е била използвана Розетата в древността промяната дори на един символ или погрешното му поставяне спрямо всички останали е толкова фатално, колкото фатално ще бъде, ако променим само една от посоките на компаса! Никой не би искал такъв компас, защото ползването му би го отвело в погрешна посока. Тогава кой би искал развалена Розета?

За да спрем споровете по този въпрос, екипът ни поиска официално становище от Националния археологически музей, който е част от Българската академия на науките (БАН), относно съхранявания от тях оригинален експонат „Розета от Плиска”.

В справката, дадена от гл.ас. д-р Галина Грозданова,  ясно са описани големината, формата, материалът и разположението на руните на експоната „Розета-амулет”.

Надяваме се, че информацията ще бъде полезна за всички заинтересовани и ще сложи край на безсмислените спорове кои Розети са правилни и кои грешни!
 
С уважение: екипът на Розетата от Плиска